ติดตั้ง PHP 2 เวอร์ชั่นในโฮสเดียวกัน ลองทดสอบสำหรับ Ubuntu 20.10 รันบน Rasberry Pi 4 Model B 4 GB ทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้