วิธีการติดตั้ง PHP 2 เวอร์ชั่น ใน Host เดียวกัน แยกการเรียกใช้โดย VirtualHosts

ทดสอบสำหรับ Ubuntu 20.10 รันบน Rasberry Pi 4 Model B 4 GB ทดสอบแล้วใช้งานได้

1. Apache Installation libapache2-mod-fcgid

sudo apt install apache2 libapache2-mod-fcgid

2. PHP Installation

sudo apt install php5.6 php5.6-fpm
sudo apt install php7.2 php7.2-fpm

3. Apache Config เปิด FastCGI

sudo a2enmod actions fcgid alias proxy_fcgi

4.1. แทรกไฟล์นี้ใน VirtualHosts Config สำหรับ PHP 5.6

  <FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php5.6-fpm.sock|fcgi://localhost"
  </FilesMatch>

4.2. แทรกโค้ตนี้ใน VirtualHosts Config สำหรับ PHP 7.2

  <FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock|fcgi://localhost"
  </FilesMatch>

5. Restart Apache เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

sudo systemctl restart apache2

สามารถติดตั้ง Package อื่นๆเพิ่มได้ตามต้องการ

เครดิต : https://tecadmin.net/install-multiple-php-version-apache-ubuntu/

สนใจทำเว็บไซต์กับเรา

Vasavat LAB N MEDIA รับพัฒนาเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น มีระบบหลังบ้านสำหรับเพิ่ม,ลบ,แก้ไขข้อมูลและเนื้อหาบนหน้าเว็บ พัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีที่มาตรฐาน ตุณจะได้หน้าเว็บที่ทันสมัย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน เราเอาใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณออกมาดีที่สุด ด้วยราคามาตรฐานที่คุณก็เป็นเจ้าของได้