YouFain.com (On-Demand Streaming Services)

YouFain.com (On-Demand Streaming Services)

คอนเซปต์ของเว็บไซต์ ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนมากที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็น Influencer ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (เช่น Blogger,Youtuber,Video Content) เพื่อเผยแพร่ความรู้และความบันเทิงในสไตล์ที่ตนเองชื่นชอบออกไปสู่สังคม และอยากให้เป็นช่องทางสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งจากค่าโฆษณา...